עריכת דוחות כספיים

מערכת DO – Data Organizer, תומכת בתהליך עריכת דוחות כספיים והפקת דוחות הכספיים של גופים מוסדיים, חברות ציבוריות וחברות פרטיות. המערכת נמצאת בשימוש החברות הגדולות בארץ ובאמצעותה מופקים הדוחות הראשיים, הביאורים לדוחות הכספיים, דוחות הדירקטוריון ועוד. התוכנה מאפשרת שילוב הערכים המספריים, טבלאות הנתונים והמלל בסביבת העבודה המקובלת בארגון לרבות מסמכי Word ו- Excel, תוך מתן מענה לבקרות מובנות על שלמות ותאימות הנתונים, מעקב אחר שינויים ושמירת גרסאות. המערכת מפחיתה את ההסתברות לטעויות דיווח, חוסכת זמן בתקופת הדיווח והופכת את התהליך למובנה וממוכן.

קישור ממוכן של המידע

  • אין צורך להקליד את הערכים והטבלאות בדוח הסופי
  • מערך בקרות מובנה לשלמות ותאימות הנתונים

גמישות המערכת

  • דרגות החופש בפורמט הדיווח ובעיצובים נשארות בידי החשב
  • ביצוע שינויים כגון הוספת שורות עמודות וביאורים מתבצע על ידי החשבים

בקרות תהליכיות

  • מעקב שינויים ולוג שינויים אחר הערכים המספריים
  • שמירת גרסאות דיווח מובנית