BI למערך ההשקעות

המערכת הינה מערכת ה-BI  המובילה בארץ בתחום ההשקעות ונותנת מענה לצרכי הדיווח, הניתוח והבקרה של מערך ההשקעות. המערכת כוללת ממשקים גמישים למערכות תפעוליות, מערכות נתוני שוק, מתפעלים חיצוניים, בנקים ועוד. יתרונה של המערכת טמון בדרגות החופש הגבוהות המובנות בה. דרגות חופש אלו, מעניקות למשתמש יכולת בניית דוחות בהתאמה אישית המשלבים גמישות של אקסל ויציבות של בסיס נתונים. המערכת מאפשרת תחקור רב מימדי, וכוללת כלים מתקדמים לבניית דוחות קבועים, דוחות Ad-Hoc, הצפת חריגים ומדידת ביצועים. המערכת נמצאת בשימוש מלא ומהווה כלי דיווח, בקרה וניתוח מרכזי  בקרב מערכי ההשקעות של הגופים המוסדיים הגדולים במשק.

יכולות עיקריות של המערכת

  • המערכת קולטת נתונים ממערכות מקור כגון מערכות מידע תפעוליות, יתרות בנקים, נתוני שוק וכדומה.
  • המערכת מאגדת נתונים ממספר מערכות מידע ומשמשת כמערכת מידע אינטגרטיבית אחת.
  • המערכת מאפשרת תחקור רב מימדי על ידי יכולות מתקדמות של חיתוך, סינון, מיון ותחקור Drill Down.
  • המערכת מהווה תשתית מידע וידע איכותית לקבלת החלטות מושכלות לכל דרגי הניהול והביצוע בארגון.
  • שליפת המידע מתבצעת בצורה מהירה, גמישה, קלה לביצוע וידידותית למשתמש.
  • המערכת כוללת כלים לביצוע התאמות בין ריבוי מערכות תפעוליות.
  • המערכת כוללת כלים מתקדמים להצפת חריגים, מדידת ביצועים וישומי בקרה על עמידה במגבלות השקעה.