ביצוע פרוייקטים ושירותים מיוחדים

 

חברת Snir Buisness Intelligence מספקת שירותים מקצועיים במגוון תחומים ביניהם טיוב נתונים ותפעול ניירות ערך, הטמעת תהליכים מובנים במערכות מידע ותמיכה בתהליכי שיערוך נכסים. בנוסף, החברה מתמחה בפיתוח יישומי אקסל מתקדמים התואמים לצרכי הלקוח לרבות יישומי VB לתחום הפיננסי. לחברה נסיון רב בניהול וביצוע פרויקטים של הקמת ניירות ערך במערכות התפעוליות לרבות טיפול במאפיינים מורכבים כגון תנאי פירעון והתאמת התהליכים לדרישות התקינה החשבונאית IFRS .

מומחי אקסל ומיישמי אקסל לפי דרישה

מתן שירותי אקסל מתקדמים בבית הלקוח לפי דרישה – מפעם בשבוע עד 5 ימים בשבוע.
פיתוח יישומים מבוססי אקסל על פי  דרישה
מתן תמיכה והדרכה באקסל לעובדי הארגון

טיוב נתונים ותהליכים – Back Office

ביצוע וליווי פרויקטים של טיוב מאפייני ניירות ערך במערכות התפעוליות
ביצוע וליווי פרויקטים של הטמעת תהליכים מובנים במערכות המידע
הטמעת תהליכי התאמה מובנים בין המערכת התפעולית למתפעלים חיצוניים, לבנקים ולמערכת החשבונאית

מערכות תומכות

מערכת תומכת לניוהל אשראי
מערכת תומכת לניהול קרנות השקעה – Private Equity
מערכת תומכת לתפעול חוזים עתידיים – Forwards / Futeres

יישומי בקרות נדרשים לחברה מנהלת של קופות גמל

מערכת התאמה בין המתפעל למערכות הבית ומערכת הצל
מערכת תומכת להרכב ודיווח הביאורים לדוחות הכספיים
מערכת תומכת לדייוח רשימת נכסים חברה מנהלת
התאמה בין רשימת נכסים לדוח חודשי לאוצר