אחזקות גופים מוסדיים

מערכת לתחקור נתוני תשואות ואחזקות גופים מוסדיים עד רמת הנכס הבודד בהתאמה אישית ישירות באקסל.

יכולות עיקריות של המערכת

  • נתוני אחזקות נכסים מדוח רשימת נכסים רבעונית (נכס בודד) של קופות גמל, קרנות פנסיה וחברות ביטוח
  • נתוני אחזקות ותשואות מאתרי האוצר; גמל-נט, פנסיה-נט וביטוח-נט
  • השוואת חשיפה לאפיקי השקעה ולנכסים בין קופות שונות
  • השוואת חשיפה למנפיק, ענף, דירוג, מטבע, מדינה ועוד, בין קופות שונות
  • יכולת חיפוש נכס והצגת הגופים המחזיקים בו
  • תחקורי תשואות ודיווחי תשואות השוואתיים ישירות באקסל ברזולוציה חודשית
  • עומק היסטורי והתפתחות הנתונים על ציר הזמן