סלי השקעה

יכולות עיקריות של המערכת

– הקמת קרנות ייעודיות המחזיקות ישירות בנכסים
– כל קרן ייעודית מתמחה באפיק השקעה
– הקופות מחזיקות ביחידות השתתפות בקרנות הייעודיות
– שינוי אלוקציה ברמת הקופה, מתבצע ע"י קניה ומכירה של יח' השתתפות בקרן הייעודית
– המודל מחדד את ההפרדה התהליכית בין ניהול אלוקציה לבין ניהול סלקטיביות
– אין צורך בתהליך פיצולים – מניעת אפליה בעת פיצול בדיעבד ופשטות תפעולית
– מתקבלת אחידות בתמהיל הפנימי של הנכסים בתוך האפיק לריבוי קופות
– חיסכון בעמלות בגין הפחתת פעילות לצורך "יישור" שיעורי אחזקת נכסים בקופות
– הקרנות הייעודיות מהוות תשתית אופטימאלית לניהול נכסים ע"פ תחומי התמחות
– כל מנהל קרן ייעודית פועל במהלך העסקים השוטף להשבחת הקרן שבניהולו
– נכסי הסלים עוברים תהליך שיקוף
– בכל רגע נתון ניתן לראות את פירוט נכסי הקרן כאילו היו בקופה